zporr
 
Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża - etap II
 
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
 

| STRONA 2 | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA | GMINA CHEŁMŻA | KONTAKT |

 

jesteś na stronie 1

Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża - etap II


Założenia projektu:

 • uzyskanie wody o jakości nie przekraczającej norm zanieczyszczeń
 • wyeliminowanie okresowych niedoborów wody oraz spadków ciśnienia w sieci
 • racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
 • ograniczenie zużycia energii i wyeliminowanie negatywnego zjawiska w postaci tzw. uderzeń
  hydraulicznych poprzez lepszą pracę całego systemu
 • zapewnienie stałego dostępu do odpowiedniej jakości wody dla korzystających z sieci gminnej

Cel projektu:
Zapewnienie lepszej jakości wody i ustabilizowanie zaopatrzenia w wodę w gminie.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

 • poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej w gminie
 • ustabilizowanie zaopatrzenia w wodę poprzez wyeliminowanie przerw w dostawach wody
  oraz zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w instalacji
 • dostarczenie wysokiej jakości wody i umożliwienie poprawy jakości produktów rolnych, w szczególności
  w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleczną
 • obniżenie strat wody powodowanych wyciekami przy awariach

Przewiduje się, że za pośrednictwem zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Morczynach
konsumowane będzie rocznie 138 tys. m3 wody.

Czas realizacji projektu: 2006 rok
Całkowita wartość inwestycji: 933.118 zł.

wykres

Gimna Chełmża 2006